Başakşehir Spor Bilim Kurulu

GÜLSÜM HATİPOĞLU ÖZCAN
GÜLSÜM HATİPOĞLU ÖZCAN
DR.

 

Gülsüm Hatipoğlu Özcan, 1979 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. 2016 yılında İstanbul Gedik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Anabilim Dalı / Engellilerde Fiziksel Aktivite programında yüksek lisans eğitimini; 2022 yılında ise Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı / Hareket ve Antrenman Bilimleri programında "Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda hareket eğitimi programının akademik beceriler, motor beceriler ve sosyal beceriler üzerindeki etkilerinin incelenmesi" başlıklı tez çalışmasıyla doktora eğitimini tamamlamıştır.

2008-2012 yılları arasında Bayrampaşa Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret Meslek lisesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapmıştır.

2013-2016 yılları arasında İstanbul Gedik Üniversitesi ve Pendik Belediyesi işbirliğinde engelli çocuk ve gençler için fiziksel aktivite merkezi olarak kurulan Aktif Yaşam Merkezi'nde idari görev yapmıştır. Aynı yıllar içerisinde İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğretim görevlisi olarak hizmet vermiştir.

2016 yılında İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak görev almıştır. Şu an Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak devam etmektedir.

Ortadoğu Uyarlanmış Fiziksel Aktivite Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve Türkiye temsilcisidir.

"Inclusive Physical Education Around the World", "Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Beden Eğitimi ve Spor" ve "Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrenciler İçin Beden Eğitimi" kitaplarında bölüm yazarlığı çalışmalarının yanı sıra ulusal ve uluslararası kongrelerde bildirileri ve uyarlanmış fiziksel aktivite alanında yayınlanmış bilimsel makaleleri bulunmaktadır.