Sporun T’si Projesi

SPORUN T’Sİ PROJESİ

Sporcu Ölçme Branşa Yönlendirme ve Bilgi Bankası Sistemi ile Spor parklarımızda spor yapmaya başlayan sporcularımızın antropometrik (el- ayakuzunluğu, boy uzunluğu, kilo, kulaç uzunluğu, oturma yüksekliği, )  ve motorik (esneklik, sıçrama, sürat, çeviklik,   denge özellikleri ölçülerek genetik olarak daha uygun oldukları spor branşlarına yönlendirilmektedir. Ölçüm sonuçları şuanda Dünya Sağlık Örgütü skalalarıyla karşılaştırılmaktadır. Hayata geçirdiğimiz bu proje için özel olarak hazırlanan bir yazılım programı tasarlanmıştır. Yapılan tüm ölçümler bu programa işlenmektedir. Hedeflenen ölçümler gerçekleştirildiğinde ırkımıza uygun bir veri bankası oluşturulacaktır. Bu şekilde oluşacak milli veri bankası ile çocuklarımız ölçüm sonuçları ülkemize özgü skalalarla değerlendirilecektir. Projenin ilk aşamasında spor parklarımızda kayıtlı sporcuların ölçümleri yapılmaktadır. İkinci aşamada ilçemizde okullarla entegre olması sağlanarak ilçemizdeki tüm çocukların ölçümlerini gerçekleştirerek örnek bir çalışma ortaya koyulacaktır. Sporcuların ölçümleri sistematik ve düzenli olarak yılda 3 defa 4 ay periyotla ölçülecektir.  Sporcuların ölçümleri spor parklarına devam ettikleri sürece tekrar edilecek olup yıllara göre çocukların gelişimleri analiz edilerek antrenman programları yenilenecektir. Sporcuların genel ölçümlerinin yanında branşlarına özgü testleri de yapılacaktır. 2015 yılında başlanan proje ile toplamda 15.000 ölçüm yapılmıştır.